Hydraulické lopaty
Hydraulická lopata se používá k zajištění bezpečné manipulace se sypkými materiály /písek, štěrk, škvára, piliny, obilí apod.), které jsou uloženy na pevném podkladu. Hydraulická lopata se nasazuje na nosné vidle vysokozdvižného vozíku a je vyrobena jako svařenec z ocelového materiálu.
 
Skládá se z vlastní lopaty, upravených prodloužených vidlic a hydraulického válce, který slouží k vlastnímu ovládání lopaty. Pohyb lopaty je ovládán hydraulickým rozvaděčem. Prodloužené vidlice jsou zajištěny čepem se zajišťovací závlačkou.
 
Technická data
 
Hydraulické lopatyHydraulická lopata

Mátl & Bula spol. s r.o.
Stará pošta 750
664 61 Rajhrad u Brna

www.matl-bula.cz

info@matl-bula.cz
+420 547 424 424, +420 547 230 048
+420 602 190 910, +420 608 706 774

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.